Over Ons

Meer duurzame energiebronnen

Meer kwaliteit van leven voor Hattem

Vier gerealiseerde projecten met in totaal 614 zonnepanelen

Duurzaamheids initiatieven

Wij ondersteunen u bij het verlagen van uw energieverbruik

Windenergie

Wij zoeken naar locaties voor opwek van windenergie

Vereniging ter ondersteuning van de energietransitie voor, door en met alle inwoners van Hattem

Coöperatie voor nieuwe projecten die hernieuwbare energie opwekken met zonne-energie

Coöperatie met als focus de exploitatie van onze vier bestaande zonneprojecten in Hattem.

Onze missie

Het ondersteunen en versnellen van de energietransitie in onze directe omgeving, met, door en voor de Hattemers. De energie, die we in Hattem gebruiken, moet zoveel mogelijk binnen de grenzen van Hattem of in de regio worden opgewekt. Met de gemeente is onze ambitie dat in 2030 een ruime meerderheid van alle elektriciteit die in Hattem wordt gebruikt, duurzaam in de regio is opgewekt.

Onze visie

Wij lenen de aarde van onze kinderen. We willen haar beter achterlaten, dan dat we haar hebben gekregen. Dat bevorderen we dor een duurzame en betaalbare lokale energievoorziening en zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Dit realiseren we door een actieve participatie van alle betrokkenen: de inwoners van Hattem, de gemeente, de verenigingen in Hattem, het waterschap, de woningbouwcoöperatie, energiemaatschappijen en natuurlijk de verschillende belangengroepen rondom duurzaamheid en natuurbehoud.

Onze doelen

Vereniging Powered by Hattem wil in afstemming en samenwerking met andere stakeholders een bijdrage leveren aan de energietransitie door op lokaal niveau bij te dragen aan het klimaatakkoord en de landelijke en regionale aanpak om klimaatneutraal te zijn in 2050. Dit betekent:

Powered by Hattem © 2023
Disclaimer
Privacybeleid
Algemene Voorwaarden