Verbeteren biodiversiteit in zonneparken

Universiteit Wageningen presenteert richtlijnen voor vergroten biodiversiteit zonneparken

Wageningen University & Research (WUR) heeft een set minimale richtlijnen ontwikkeld waarmee nieuwe en bestaande zonneparken in Nederland een basisniveau van biodiversiteit kunnen realiseren.

Om de richtlijnen op te stellen hebben onderzoekers van WUR in het afgelopen kalenderjaar 25 zonneparken in Nederland onderzocht. Het project is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder de vlag het Solar Research Programme van de universiteit.

Optimale balans
‘Met de richtlijnen kan een optimale balans gecreëerd worden tussen enerzijds economische stroomproductie en anderzijds biodiversiteit en landschap’, duidt projectleider Friso van der Zee van WUR. ‘Er is onder gemeenten behoefte aan richtlijnen die gebruikt kunnen worden als voorschrift in vergunningen voor zonneparken. De richtlijnen die we nu presenteren, kunnen per direct door hen gebruikt worden en kunnen na vervolgonderzoek verfijnd worden.’

‘Het zijn minimale richtlijnen waaraan een multifunctioneel zonnepark zou moeten voldoen om een basisniveau van biodiversiteit te realiseren’, vervolgt Van der Zee. ‘Er is nog verder onderzoek naar de effecten op de fauna en de bodem nodig. Maar gezien het hoge tempo waarmee zonneparken worden gebouwd, is het belangrijk om nu al volgens deze richtlijnen te werken.’

Ecologische uitgangspunten
De richtlijnen zijn onder te verdelen in 6 onderwerpen. De richtlijnen die onder het eerste onderwerp, ‘ecologische uitgangspunten’ vallen zijn:

Beheer
Het belangrijkste onderwerp voor ontwikkeling van biodiversiteit in zonneparken is beheer. Uit het onderzoek van WUR bleek dat slechts 3 van de 25 zonneparken een beheer kennen dat goed is voor de biodiversiteit. De richtlijnen die onder het onderwerp ‘beheer’ vallen zijn:

Ontwerp
Bij het ontwerp van een zonnepark speelt de maximale stroomproductie vaak een overheersende rol. Dit resulteert veelal in een inrichting waarbij zoveel mogelijk zonnepanelen op een hectare worden geplaatst. Dit is voor ontwikkeling van biodiversiteit niet optimaal. WUR komt daarom met de volgende richtlijnen die onder het onderwerp ‘ontwerp’ vallen:

Inrichting
De richtlijnen die onder het onderwerp ‘inrichting’ vallen zijn:

Overige punten

Bron: https://solarmagazine.nl/ 

Terug naar overzicht