Onze aanpak

Na op vele plaatsen advies te hebben ingewonnen, is gebleken dat een coöperatie de juiste vorm is voor het initiatief om Hattem in 2030 zelfvoorzienend op energiegebied te maken . Een coöperatie heeft leden ofwel deelnemers die certificaten hebben gekocht. Een certificaat van PbH gaat € 250,- per stuk kosten. Leden zijn alleen inwoners, bedrijven of instellingen van Hattem. De leden hebben stemrecht naar het aantal certificaten dat men bezit.

Met het geld dat binnen komt door de verkoop van de certificaten worden duurzame projecten gerealiseerd. In eerste instantie zullen dit middelgrote zonnepanelen projecten zijn. De stroom die de panelen opwekken, wordt ofwel direct aan de verbruiker ofwel aan een energiebedrijf verkocht. Met dat geld kan rendement naar de leden worden uitgekeerd of in overleg met de leden weer in nieuwe projecten worden geïnvesteerd. Op deze manier kan het aantal projecten groeien en daarmee de opgewekte stroom, die weer geld in het laatje brengt.

Een veel gestelde vraag gaat over het rendement van de certificaten. In basis zijn we Powered by Hattem begonnen om wat aan de energietransitie bij te dragen en niet om deelnemers primair een goed rendement te bezorgen. Wij willen in principe de verdiensten van Powered by Hattem zoveel mogelijk weer investeren in nieuwe projecten binnen Hattem. 

Er zijn een drietal mogelijkheden, die deels parallel lopen ten aanzien van het persoonlijk voordeel van de certificaten:

1. Rendement van de moeder-coöperatie uit de verkoop van stroom, verwachting zo'n 2 a 3%.

2. Rendement uit de postcoderoos projecten komt rechtstreeks bij de deelnemer. Dit rendement ontstaat uit de verrekening van de energiebelasting op de energierekening van de deelnemer. Dit zit ergens rond de 8 a 9% tot maximaal het jaarlijks eigen verbruik.

3. Rendement uit de SDE+ projecten komt in de project-coöperaties en wordt via de moeder-coöperatie deels aan de deelnemer uitgekeerd. 

Het is een coöperatie dus alle beslissingen ook over uitkeringen verlopen via de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Kijk voor verdere utleg van de cooperatie op https://youtu.be/uov9iOmU1Po